Jak získat Buy Box na Kaufland Global Marketplace?

Podobně jako na jiných e-commerce platformách, i na Kauflandu existuje tzv. "Buy Box" zobrazující nabídku prodejce, který ho získal. V dnešním článku se zaměříme zejména na to, jak se do Buy Boxu, který ovlivňuje vaši viditelnost a prodeje na této platformě, dostat.

Co je Buy Box?

Termín "Buy Box" je běžně používaný v kontextu e-commerce, zejména na tržištích jako Amazon nebo Kaufland Global Marketplace. Odkazuje na nákupní rozhraní stránky produktu, kde si zákazníci mohou přímo přidat položku do nákupního košíku a pokračovat v nákupu. Na konkurenčních tržištích, jako je Kaufland Global Marketplace nebo Amazon, může několik prodejců nabízet stejný produkt. Algoritmus určující, který prodejce se umístí v Buy Boxu, zohledňuje různé faktory, včetně ceny, možností dopravy apod. Umístění v Buy Boxu je pro prodejce důležité, protože významně ovlivňuje jejich viditelnost a pravděpodobnost dokončení prodeje. Vzhledem k tomu, že mnoho zákazníků preferuje kliknutí na hlavní nabídku v Buy Boxu, získání této pozice může vést k vyššímu objemu prodeje.

Kaufland Global Marketplace

Kaufland Global Marketplace je významnou online platformou, která působí na globální úrovni. Propojuje kupující a prodávající z různých regionů. Tento marketplace nabízí širokou škálu produktů v 5000 kategoriích, včetně elektroniky, módy, krásy, domácího zboží a dalšího. Prodejci mohou využít tuto platformu k oslovení širokého mezinárodního publika.

Kaufland Global Marketplace používá funkci "minimální ceny", která umožňuje prodejcům dynamicky upravovat ceny, aby zůstali konkurenceschopní, přičemž zároveň zajistí stanovený minimální práh. Stejně jako na jiných platformách má i Kaufland "Buy Box", kde je zobrazena nabídka hlavního prodejce.

Transparentní model Buy Boxu, Kaufland Global Marketplace

Na Kaufland Global Marketplace je implementován mimořádně transparentní model Buy Boxu, který zahrnuje škálu důležitých faktorů, včetně ceny, doby doručení a jiných relevantních parametrů. Tato zvýšená transparentnost nabízí prodejcům lepší pochopením kritérií, která ovlivňují jejich pozici v Buy Boxu, a tím usnadňuje strategickou optimalizaci jejich nabídek.

Naopak Amazon provozuje vícefázový a složitý mechanismus Buy Boxu. Labyrintovitá povaha jeho provozních proměnných zůstává neuchopitelná. Na Amazonu je klíčové vyniknout v několika rozměrech, spojených s výzvou nabídnout nejkonkurenceschopnější cenu, což je obtížný úkol pro řadu prodejců.

V rámci Kaufland Global Marketplace se klade důraz spíše na cenový aspekt. Zatímco ostatní proměnné si udržují svůj význam, cena se stává klíčovým prvkem při určování pozice v Buy Boxu. Tato jednoduchost a srozumitelnost umožňuje prodejcům efektivněji zacílit své úsilí k získání pozornosti zákazníků a využití plného potenciálu této klíčové obchodní pozice.

Které klíčové faktory ovlivňují Buy Box?

Cena včetně dopravy

- Získání Buy Boxu skrze nejnižší cenu

- Jedním z výrazných znaků platformy je důraz na transparentní cenový model.

Doba dodání

- Čím dříve balíček doručíte, tím lépe. V turbulentním světě online obchodu má včasná dodávka obrovský význam a na Kaufland Global Marketplace to není jiné. Platforma klade velký důraz na rychlé a spolehlivé dodávky, s pochopením, že spokojenost zákazníků je spojena s rychlostí, jakou jsou jejich objednávky vyřizovány.

- Čas zpracování Čas zpracování se týká doby, kterou prodávající potřebuje ke zpracování a přípravě objednávky k odeslání (balení, štítkování). Kratší časy zpracování vedou k rychlejšímu vyřízení objednávky a vyšší spokojenosti zákazníků. Jedná se o důležitý ukazatel, který ovlivňuje hodnocení prodejců.

Hodnocení účtu

- Zpoždění objednávky

- Odpovědi prodejce na dotazy zákazníků

Úspěch na platformě nezávisí jen na nabídce skvělých produktů. Důležité je také celkové hodnocení účtu, které zahrnuje faktory jako zpoždění objednávek, včasné reakce prodejce na dotazy zákazníků. Tímto se vytváří obraz vnímání zákazníků daného prodejce.

Nejdůležitějším faktorem na Kaufland Global Marketplace je nejnižší cena, což je příjemný rozdíl oproti Amazonu, kde jde o složitou směs faktorů.

Pojem "minimální cena"

Pojem "minimální cena" odkazuje na nejnižší cenu, kterou je prodávající ochoten akceptovat za produkt. Je to cena, pod kterou prodávající nechce jít, ať už z důvodu udržení určité úrovně ziskovosti, pokrytí nákladů nebo proto, aby nedošlo k podcenění hodnoty produktu. Minimální ceny se mohou lišit v závislosti na faktorech jako náklady na výrobu, konkurence, poptávka na trhu a obchodní strategie prodávajícího.

Kaufland Global Marketplace využívá koncept "minimální ceny". Tato funkce je klíčová, protože platforma tak dynamicky přizpůsobuje minimální cenu produktu.

Tento přístup vás dynamicky umisťuje na horní příčky a účinně přitahuje pozornost zákazníků.

Závěr

Cílem Buy Boxu je zajistit, aby zákazníci měli co nejlepší nákupní zážitek, přičemž zohledňuje jak cenu, tak důvěryhodnost prodávajícího. Získání Buy Boxu pro prodejce zvyšuje šance na prodej a zvyšuje viditelnost jejich produktu.

Důraz Kauflandu na transparentní kritéria, zejména na cenu, umožňuje prodejcům strategicky optimalizovat své nabídky pro optimální umístění. Pokud se na tuto záležitost podíváme z pohledu našich zkušeností s prodejem na různých tržištích, je zřejmé, že na Kaufland Global Marketplace hraje v získání Buy Boxu pravděpodobně největší roli minimální cena. Na rozdíl od Amazonu, kde je proces komplexnější a do výběru Buy Boxu vstupuje řada faktorů. Složitý mechanismus Amazonu vyžaduje excelenci v různých rozměrech, včetně konkurenční cenové politiky, což představuje pro některé prodejce velmi náročnou výzvu.

Zvyšte svůj objem prodeje s pomocí certifikované agentury

EXPANDO byla jednou z prvních agentur z České republiky, která se v roce 2022 připojila k programu Agentury. Prodejci spolupracující s EXPANDO mohou prostřednictvím intenzivní spolupráce absolvovat zjednodušený proces zahájení na platformě.

Nenechte si ujít nové články na našem blogu! Přihlaste se k odběru nejnovějších článků.

Děkujeme! Váš e-mail byl zadán do databáze.
Něco se pokazilo. Zkuste zadat e-mail znovu.