8 tipů jak se připravit na vánoční sezónu na Kaufland Global Marketplace

Vánoce jsou pro e-commerce vyvrcholením roku a otevírají prodejcům obrovské příležitosti, ale také výzvy. Přinášíme vám 8 tipů jak z tohoto období vytěžit co nejvíce právě na Kaufland Global Marketplace.

 

1.    Strukturované údaje o produktech: základ pro navýšení prodeje 

Stránka s podrobnostmi o produktu je místem, na kterém zákazníci tráví zpravidla nejvíce času a rozhodují se o zakoupení produktu. Prodejci osloví své zákazníky dobře strukturovanou a informativní stránkou, která je utvrdí o správné volbě.    

Čím přesnější a podrobnější jsou informace o produktu, tím lepší představu si zákazníci o daném produktu mohou udělat. Detailní údaje o produktu snižují nejistotu zákazníka ohledně produktu a zvyšují tak pravděpodobnost, že si produkt koupí. Zároveň se sníží míra vráceného zboží i reklamací.  

 

Podle výzkumu provedeného auditorskou a poradenskou společností KPMG o snižování počtu vráceného zboží uvedlo 57 procent dotázaných zákazníků, že by mohl podrobnější popis produktu snížit počet vráceného zboží. Mezi další užitečná opatření patřily lepší obrázky produktů. 

Optimalizace údajů o produktech – jak na to  

·     Poskytněte zákazníkům přehledné, obsáhlé a aktuální informace o produktu 

·     Použijte výstižné názvy s krátkým popisem optimalizovaným pro klíčová slova:
„Popisujte výhody, ne vlastnosti.“  

·     Prezentujte důležité údaje v popisu tak, aby byly hned na první pohled srozumitelné 

·     Uložte atributy specifické pro danou kategorii, jako jsou barva, velikost, rozměry a materiály 

·     Užívejte různých poutavých formátů médií, např. profesionální obrázky produktů s průhledným pozadím 

·     Přiřaďte ke svým produktům vhodné hlavní kategorie a podkategorie 

 

Tyto údaje jsou také indexovány externími marketingovými kanály jako Google Nákupy, které Kaufland Global Marketplace používá pro propagaci nabídek prodejců na marketplace.  

 

Profesionální tip: Prodejci mají na Kaufland marketplace k dispozici ke stažení různé reporty týkající se údajů o produktech, které jim umožní identifikovat jejich nevyužitý potenciál a ihned zahájit optimalizaci.  

 

2.    Klíčová slova v krátkém popisu produktu 

Relevantní klíčová slova v krátkém popisu a názvu produktu jsou rozhodujícím faktorem ke zvýšení vyhledatelnosti nabídek – například ve funkci vyhledávání na Kaufland marketplace. Vhodně zvolená klíčová slova jsou základem, aby se nabídky umístily na předních příčkách vyhledávání, protože zvyšují jejich viditelnost, což může vést ke zvýšení prodeje a obratu. 

 

3.    Profesionální obrázky produktů posilují důvěru zákazníků 

Až 43 procent spotřebitelů nakupuje během vánoční sezóny emocionálně. Toho mohou využít online prodejci pro své podnikání tím, že své nabídky obohatí o kvalitní obrázky produktů, které případně přizpůsobí vánoční sezóně.  

Kvalitní obrázky produktů z různých úhlů pohledu poskytují zákazníkům přesnou představu o tom, jak produkt vypadá, a posilují důvěru vjeho kvalitu. Vzhledem k tomu, že si zákazníci nemohou produkt osahat ani vyzkoušet, jsou obrázky jediným způsobem, jak si mohou o produktu před jeho vložením do košíku udělat představu, a proto významně ovlivňují konečné rozhodnutí zákazníka o koupi.   

Na Kaufland marketplace musí být hlavní obrázek produktu zobrazen na bílém pozadí bez barevného přechodu. Prodejci mohou zveřejnit až deset snímků každého produktu z různých úhlů pohledu. 

 

Profesionální tip: Obrázky s udáním rozměrů produktu ilustrují poměr velikostí a usnadňují zákazníkovi, aby si dokázal produkt představit. Vyplatí se také vložit obrázek zobrazující produkt přímo při využívání pro celkovou ilustraci využitelnosti.

 

4.    Strategická tvorba cen během vánoční sezóny 

Vánoční období je charakteristické výhodnými nabídkami a speciálními akcemi. Tvorba cen je důležitým faktorem proprezentaci nabídek a může mít značný vliv na prodejní čísla. Dynamická cenotvorba umožňuje prodejcům udržet krok s konkurencí a zároveň zlepšit viditelnost svých nabídek, zvýšit poměr konverzí a udržet si své zákazníky.  

S Kaufland Global Marketplace mají prodejci možnost kontrolovat ceny svých produktů pomocí funkce automatické tvorby nejnižší ceny v portálu prodejce tak, aby byly jejich produkty výhodnější než produkty konkurence, ale nikdy nedošlo k překročení předem nastaveného cenového limitu. Stanovená minimální prodejní cena by měla zohlednit všechny náklady (včetně výroby, distribuce, marketingu, daní a přepravy).  

 

Profesionální tip: Prostřednictvím reportu pro porovnání s konkurencí mohou prodejci na Kaufland marketplace srovnat svou aktuální prodejní cenu s cenou konkurence a případně ji upravit. 

Nezapomeňte také na období Black Friday, kdy velká část prodejců využije akčních nabídek k přilákání zákazníků a vyplatí se tak zaměřit na získání nejvýhodnější nabídky

 

5.    Přizpůsobení logistiky vánočnímu obchodu 

Během vánoční sezóny je priorita logistických procesů kladena na včasné doručení objednávek. Aby bylo možné úspěšně zvládnout nápor objednávek, měly by být do logistického plánování včas zahrnuty následující faktory: 

 

1.    Plánování zdrojů: Z důvodu nárůstu prodeje během vánoční sezóny by měli mít prodejci k dispozici dostatečné množství obalového materiálu a zásob. Očekávanému objemu objednávek by mělo být přizpůsobeno i plánování zaměstnanců.  

2.    Doručení ještě před Vánocemi: Prodejci by měli zajistit, aby se objednávky dostaly k zákazníkům ještě před Štědrým večerem. Přepravce prodejcům sdělení, do kdy musí být zásilky podány, aby k zákazníkům dorazily včas. 

3.    Expresní doručení: Zrychlené doručení v e-shopu osloví zákazníky, kteří nakupují dárky na poslední chvíli, a znamená tak pro vás dodatečný přísun tržeb. 

4.    Řízení zásob: Prodejci by měli pravidelně provádět kontrolu stavu zásob, aby zajistili, že mají skladem dostatečný počet produktů, a předešli tak chybnému prodeji nebo zrušení objednávek.  

5.    Automatizace procesů: Automatizace procesy ulehčuje, podporuje(například řízení zásob) a zrychluje.  

Profesionální tip: Díky funkci „odeslání ve stejný den“ mohou prodejci na Kaufland marketplace uložit co nejpřesnější údaje o dodací lhůtě, která se skládá z doby zpracování a doby přepravy. Stačí zadat, do kolika hodin by měla být objednávka odeslána, aby bylo možné předat zásilku příslušnému přepravci ještě v tentýž den. 

6.   BuyBox  – zajištění první příčky pro své nabídky 

Kromě prezentace zboží a tvorby cen závisí úspěch ve vánoční sezóně především na viditelnosti nabídek. BuyBox umožňuje prodejcům, kteří prodávají s Kaufland Global Marketplace, aby jejich nabídka byla zobrazena na stránce s podrobnostmi o produktu na nejviditelnějším místě. Kdo toto umístění vyhraje, získá v převážné většině případů zákazníka, a tím i jeho nákup. Umístění v BuyBoxu významně ovlivňuje tržby a obrat prodejců.  

 

Především pro reklamy, které Kaufland Global Marketplace umisťuje na externí marketingové kanály (jako například Google Nákupy nebo Idealo), a které již prodejci mají v ceně, je umístění v BuyBoxu klíčové. Algoritmus dynamicky vypočítává, která nabídka produktu přispívá k největší spokojenosti zákazníků.  

 

Profesionální tip: Pro vyhrání umístění v BuyBoxu jsou rozhodující následující faktory, které mohou prodejci aktivně ovlivňovat:  

·     Celková cena skládající se z prodejní ceny a nákladů na dopravu  

·     Uvedená dodací lhůta  

·     Výkonnost služeb   

 

Pozice v BuyBoxu ovlivňuje také zobrazení reklam nasponzorované produkty. 

 

7.   Zvýšení viditelnosti nabídek díky reklamám na sponzorované produkty 

 Reklamy na sponzorované produkty (SPA) jsou placeným umístěním produktů a jedním z nežádanějších nástrojů na zvýšení výkonnosti k propagaci. Tyto reklamy na nabídky jsou na základě klíčových slov prominentně umístěny na stránkách s výsledky vyhledávání, stránkách s podrobnostmi o produktu nebo na stránkách kategorií. Tak lze zvýraznit nabídky a zákazníci si jich dříve všimnou. S reklamami na sponzorované produkty osloví prodejci přesně ty zákazníky, kteří hledají jejich produkty nebo si prohlížejí podobné. 

Reklamy na sponzorované produkty fungují na principu nákladů za kliknutí. Náklady vznikají pouze tehdy, když zákazník klikne na sponzorovanou reklamu. Prodejci si mohou individuálně nastavit maximální nabídku, kterou jsou ochotni zaplatit za kliknutí na svou reklamu, i celkový nebo denní rozpočet, a mají tak plnou kontrolu nad svými náklady.  

  

Přehled výhod reklam na sponzorované produkty:  

·     Zvýšená viditelnost  

·     Díky přednostnímu umístění naleznou zákazníci nabídky snadněji  

·     Pozitivní dlouhodobé efekty a vyšší prodej díky větší návštěvnosti  

·     Plná kontrola nad náklady  

·     Náklady vznikají pouze při kliknutí na reklamu  

·     Nezávislé nastavení kampaní  

·     Neustálý přehled nad výkonností kampaně pomocí panelu pro reklamy na sponzorované produkty 

 

Profesionální tip: Pokud jsou kampaně na reklamy na sponzorované produkty vytvářeny podle kategorií produktů, lze je snadněji a rychleji analyzovat a optimalizovat. Zejména při spouštění kampaní doporučují odborníci na SPA z Kaufland Global Marketplace, aby se prodejci rozhodli pro manuální strategii pro nabídky na základě produktů v kombinaci s automatickými klíčovými slovy. Tímto způsobem lze dosáhnout nejlepší možné kontroly nad náklady za optimálního dosahu. Nabídky by rozhodně měly vycházet z příslušných průměrných vítězných nabídek v jednotlivých kategoriích. Kampaně by měly být aktivní alespoň dva až tři týdny, aby bylo možné shromáždit první směrodatné údaje pro provedení případných optimalizací. 

 

8.    Vstup na nové prodejní trhy díky přeshraničnímu obchodu  

Prodejcům, kteří chtějí zvýšit dosah svého sortimentu a oslovit ještě více skupin zákazníků, se nabízí možnost expandovat do zahraničí. Díky mezinárodní diverzifikaci na nových trzích mohou prodejci trvale zvýšit své tržby a obrat.  Pokud jsou prodejci již zaregistrováni a prodávají na některém z Kaufland marketplace, stačí, aby si prostřednictvím portálu pro prodejce přidali další dostupné marketplace, a rovnou pokračovali v onboardingu. Nově zaregistrovaní prodejci si po aktivaci svého účtu nejprve vyberou marketplace své primární země a poté přidají další Kaufland marketplace. 

Veškeré důležité informace o procesu onboardingu a všech jednotlivých nastaveních najdou prodejci na stránkách Seller University od Kaufland Global Marketplace.  

 

Profesionální tip: Kaufland Global Marketplace nabízí prodejcům doplňující služby pro společné zahájení prodeje v zahraničí. Mohou si nechat bezplatně přeložit údaje o svých produktech do jazyka příslušné země a komunikovat se zákazníky v cizích jazycích prostřednictvím bezplatného překladatelského nástroje přímo v portálu pro prodejce. Zpracování plateb v cizích měnách zajišťuje Kaufland Global Marketplace.

 

Nenechte si ujít nové články na našem blogu! Přihlaste se k odběru nejnovějších článků.

Děkujeme! Váš e-mail byl zadán do databáze.
Něco se pokazilo. Zkuste zadat e-mail znovu.